GuidePedia
l

0รอสัก 7 วัน เปลือกไข่ส่วนที่เป็นแคลเซี่ยมจะละลายในน้ำส้มจนหมด จับดูจะนิ่มๆ เอามาล้างน้ำให้สะอาด แต่อย่าบีบแรงๆ ไข่จะแตก พอล้างเสร็จแล้วก็เตรียมลูกถ้วย ฉีกเปลือกไข่ออก แล้วเทไข่ใส่ถ้วย ลองดมดูว่าพอกลืนไหวหรือไม่ ถ้าไม่ไหวก็เติมน้ำผึ้งลงไปสักหน่อยพอกลบกลิ่น แล้วกลืนลงไปเลย ไม่ต้องเคี้ยว บางคนอาจจะตีเหมือนกับทำไข่เจียว แล้วกลืนเลยก็ได้ จะทำแบบไหนก็ได้ ให้กินได้คล่องคอ วันละลูกๆ ไม่กล้ากินก็เอาให้นายหัวกินก็ได้
เป็นคลิป อธิบายการรักษาและการวิธีการทำhttps://www.youtube.com/watch?v=XLqyRycTH28

https://www.youtube.com/watch?v=CKwRwtN38JU

https://www.youtube.com/watch?v=y1Ws5uJabok


Post a Comment

[video]youtubeorvimeovideolink[/video]
[img]yourimagelink[/img]

 
Top