GuidePedia
l

0

เมื่อเวลาเรา หมุนตัวเร็ว หรือ แรง ทั้งที่ไม่เคยบริหารการหมุนตัว จะเกิด กล้ามเนื้อ เส้น เคล็ดขัดยอก  
บิดตัวไมได้เจ็บ แนะนำ  ให้ เอายางมารัดที่ข้อมือด้านตรงข้างที่ ปวด หรือ ทั้ง 2 ข้างก็ได้ รัดตรง ข้อมือก่อน ทิ้งไว้ ซัก  5 นาที แล้วค่อยๆ เลื่อนขึ้นไป เรื่อยๆ จนถึงกล้าแขนท่อนบน อาการจะเจ็บก็จะ ค่อยเจ็บน้อยลง  ไม่ต้องมาเจ็บหลายวัน หรือ ซื้อยานวด

Post a Comment

[video]youtubeorvimeovideolink[/video]
[img]yourimagelink[/img]

 
Top