GuidePedia
l

0


เนื้อหมูไม่สุกกินแล้วทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดได้ ถ้าไปกินหมูที่มีเชื้อโรคอาจทำให้ เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ การติดเชื้อในกระแสเลือดจะออกอาการได้เมื่อ สภาพร่างกายของเรา ออน่แอ่ หรือ พักผ่อนน้อยมาก ก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ ( การติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นอะไรทีอันตรายมากๆ ในการรักษาก็ต้องเร็ว และ ค่ารักษาก็มากด้วย ระวังกันนิดก็ดีนะ ) ถ้าร่างกายออน่เพลียพักผ่อนน้อยมากๆ ระวังการกินเนื้อหมูไม่สุกให้มากหน่อย ทางการแพทย์เรียกว่า  การติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสในกระแสเลือด

อาหารที่ทำให้เราเสี่ยงติดเชื้อได้ เช่น ลาบ หรือหมูกะทะ ที่ทำแบบสุกๆดิบๆ ที่ขายตามตลาดเราไม่ทราบได้ว่าสุกหรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจให้เอามาอุ่นให้ร้อนหรือทำให้สุกก่อนอีกที่

เชื้อสเตร็ปโตคอคคัสในมนุษย์จะพบ 6 กรุ๊ป คือ กรุ๊ปเอ กรุ๊ปบี กรุ๊ปซี กรุ๊ปดี กรุ๊ปจี และกรุ๊ปเอ็ม 
ผู้ป่วยที่รับเชื้อ Streptococus suis เข้าสู่ร่างกายแล้ว ภายใน 3 วัน จะมีไข้ คลื่นเหียน ปวดศีรษะ จนเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด

อ่านเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์เหล่านี้ อ่านซ้ักนิด เนื้อหาไม่มากแต่ให้ความรู้เต็มๆ
Link Haamor
Link Kapook.com
Link Mthai

ชนิดของการติดเชื้อ ในกลุ่มต่างๆ
สเตรปโตค็อกคัส กลุ่มเอ
ไข้สูงกว่า 38 มีผื่นโปนแดงขนานเล็ก ตามร่างกายและปาก
โรคติดเชื้อกลุ่ม บี

Post a Comment

[video]youtubeorvimeovideolink[/video]
[img]yourimagelink[/img]

 
Top