GuidePedia
l

0


สีและลักษณะของเล็บมือบอกเราได้ว่าจะเป็นโรคอะไร ไม่ต้องรอหมอบอก ยกเว้นคุณทาเล็บอยู่


ลักษณะของเล็บบอกอาการของโรค
http://www.doctor.or.th/article/detail/3873

คลิป Yotube สอนการดูเล็บ
https://www.youtube.com/watch?v=XLWLjYRAdmw 
https://www.youtube.com/watch?v=moCz6BM5aW4
https://www.youtube.com/watch?v=Z3RG4AK1kzE 

Post a Comment

[video]youtubeorvimeovideolink[/video]
[img]yourimagelink[/img]

 
Top