GuidePedia
l

0

คนในยุคนี้แนะนำให้ดูเลย เพราะโรคในคนเข้าปัจจุบันเป็นกันมากตอนอายุมากเกิดจากอะไร ส่วนใหญ่เป็นการกินของพวกคุณในตอนวัยวุ่นหรือวัยทำงานเป็นส่วนใหญ่ควรที่จะดู ก่อนการรักษาคุณต้องเรียนรู้การทำงานของโรคก่อน และอะไรเป็นสาเหตุจะได้รักษาได้

Post a Comment

[video]youtubeorvimeovideolink[/video]
[img]yourimagelink[/img]

 
Top