GuidePedia
l

0


กระเพาะ ปัสสาวะมีลักษณะเป็นถุงสำหรับเก็บน้ำปัสสาวะ มีตำแหน่งอยู่ที่ในช่องท้องระดับหัวเหน่า กระเพาะปัสสาวะมีหน้าที่รับน้ำปัสสาวะที่ไตกรองออกมาจากกระแสเลือด แล้วส่งผ่านลงมาทางท่อไตลงมาเก็บในกระเพาะปัสสาวะ เมื่อมีปริมาณน้ำปัสสาวะมากพอสมควรกระเพาะปัสสาวะจะขับน้ำปัสสาวะออกทิ้งทาง ท่อปัสสาวะต่อไป

 ใน ประเทศไทย มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นมะเร็งที่พบมาก 1 ใน 10 อันดับแรกของมะเร็งที่พบมากในเพศชาย โดยพบมากในช่วงอายุ 50-70 ปี ส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากเยื่อบุภายในกระเพาะปัสสาวะมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้น มากกว่าปกติจนกลายเป็นก้อนเนื้องอกขึ้นมา ก้อนเนื้อที่งอกขึ้นมานี้จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจโตเต็มกระเพาะปัสสาวะ และแผ่ขยายลุกลามออกไปยังอวัยวะและต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงได้หากไม่ได้รับ การรักษาให้ถูกต้อง

สาเหตุ
พบ อุบัติการณ์สูงในคนที่สูบบุหรี่ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสีย้อมผ้า สีย้อมไม้ สีย้อมหนังที่มีสารเคมีบางชนิด เช่น สีอะนีลีน (aniline) หรือสารพวกไฮโดรคาร์บอน และผู้บริโภคขัณทสกร นอกจากนี้การระคายเคืองและการอักเสบเนื่องจากก้อนนิ่วในกระเพาะปัสสาวะก็ เป็นสาเหตุชักนำให้เกิดโรคนี้ได้

 1.อาหารที่ส่วนผสมของ ขันฑสกร เช่น ของหมักดองทุกชนิด น้ำตาลเทียมทุกประเภท มีสารเร่งทำให้เกิด เนื้องอกออกมา น้ำหวาน ไอสครีม ของหวาน ของหมักดอง

 2.น้ำที่มีส่วนผสมของสีย้อมผ้า ย้อมไม้ ฟองหนัง ฟองยาง แล้วดื่มเข้าไปเป็นประจำ ก็ทำให้เกิดได้หรือ
มีการ สูดดมสารเหล่านี้เป็นประจำ 

 อาการ
สีอะนีลืน หรือ สารไฮโดรคาร์บอน อาการแสดง ของผู้ป่วย มีอาการปัสสาวะเป็นเลือดโดยไม่มีอาการเจ็บปวด ผู้ป่วยบางราอาจมีเพียงเลือดหยดออกมาเมื่อปัสสาวะสุด บางครั้งจะมีอาการคล้ายกระเพาะปัสสาวะอักเสบ คือ ถ่ายปัสสาวะบ่อย แสบ หรือ ขัดเนื่องจากเลือดที่ออกจับตัวเป็นลิ่ม มีปัสสาวะมีเลือดปนเป็นครั้งเป็นคราวอยู่เป็นระยะเวลานาน ส่วนในระยะลุกลามจะมีอาการปวดและบางรายมีการอุดตันของท่อไตทำให้มีอาการของ ภาวะไตวายและปวดหลังได้ด้วย

 วิธีวินิจฉัยโรค  การตรวจวินิจฉัยมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะทำได้หลายวิธี เช่น การซักประวัติและการตรวจร่างกายคลำได้ก้อนเนื้อบริเวณหัวเหน่า การใช้นิ้วตรวจทางทวารหนักและการตรวจปัสสาวะพบมีเม็ดเลือดหรือพบ เซลล์มะเร็งปะปนอยู่ และเมื่อสงสัยควรได้รับการตรวจโดยการส่องกล้องขนาดเล็ก สอดผ่านท่อปัสสาวะ เข้าไปสำรวจภายในกระเพาะปัสสาวะ และขลิบเอาเนื้อที่สงสัยมาทำการพิสูจน์ทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ ในผู้ป่วยบางรายอาจมีความจำเป็นต้องตรวจด้วยการถ่ายภาพ ทางรังสีกระเพาะปัสสาวะ หรือเครื่องตรวจอย่างอื่น เช่น เครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็ก หรือ ตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เป็นต้น กรณีมีการลุกลามไปถึงผนังของกระเพาะปัสสาวะการรักษาทำได้โดยการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อที่เป็นออกไปจากกระเพาะปัสสาวะแล้วเย็บผนังของกระเพาะปัสสาวะ ผู้ป่วยจะยังคงปัสสาวะได้เป็นปกติ กรณีที่โรคลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงแล้ว จะรักษาโดยการผ่าตัดเอากระเพาะปัสสาวะพร้อมกับอวัยวะข้างเคียง ส่วนที่มีโรคลุกลามไปออกจนหมด และตัดเอาบางส่วนของลำไส้มาดัดแปลงเป็นกระเพาะปัสสาวะให้ใหม่ ผู้ป่วยจะยังคงถ่ายปัสสาวะได้ทางปลายลำไส้ที่นำมาเปิดออกทางหน้าท้อง

การรักษานิยมใช้ เคมีบำบัด

Herceptin ใช้ในการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ 

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน พฤษภาคม ปี 2548 -- อ่านแล้ว 443 ครั้ง

เคยมีรายงานกันมาก่อนแล้วว่า หากมี HER-2 protein มากจะมีผลทำให้อาการของมะเร็งเต้านมกำเริบมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบ HER-2 ในมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะ ที่มีการแพร่ไปสู่ส่วนอื่นๆ ของร่างกายด้วย เมื่อเร็วๆนี้มีผู้พบว่า การให้ herceptin คู่กับเคมีบำบัดในหญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมชนิด HER-2 positive สามารถลดความเสี่ยงของการกลับเป็นซ้ำลงได้ครึ่งหนึ่ง และเชื่อว่า herceptin อาจใช้ในการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนิด HER-2 positive ได้ด้วย จึงมีการศึกษาใน Phase II ต่อ โดยศึกษาแบบ multicenter trial ในผู้ป่วยเป็นมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะจำนวน 113 คน ซึ่งพบว่ามี HER-2 positive อยู่ร้อยละ 52 และในผู้ป่วยเหล่านี้มักเกิดมะเร็งที่ตับ, กระดูก และปอด รวมทั้งเกิดการแพร่ของเซลมะเร็งไปยังอวัยวะต่างๆ ได้มากกว่าผู้ป่วยที่มี HER-2 negative เมื่อให้ herceptin คู่กับเคมีบำบัดที่ใช้ในการรักษามะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะในผู้ป่วยที่มี HER-2 positive โดยให้ได้รับยาเป็นเวลา 6 cycle พบว่า ร้อยละ 70 ตอบสนองต่อการรักษาด้วย herceptin คู่กับเคมีบำบัด และทำให้ก้อนเนื้องอกมีขนาดเล็กลง มีเพียงร้อยละ 7 ที่อาการคงเดิมหรือแย่ลงกว่าเดิม ผลจากการศึกษาใน Phase II พบว่า herceptin สามารถให้ได้ปลอดภัยในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และก่อให้เกิดอาการข้างเคียงชนิดรุนแรงจากการใช้ herceptin ไม่มากนัก โดยอาการข้างเคียงที่พบทั่วไป คือ มี blood count ต่ำลง [ จำนวนเม็ดเลือดจะลดลง ]


Post a Comment

[video]youtubeorvimeovideolink[/video]
[img]yourimagelink[/img]

 
Top