GuidePedia
l

0

http://haamor.com/anatomy/

เป็นเว็บไซต์มีรูปเป็นแบบกึ่งการ์ตูน เพียงแต่เลือกก็บอกว่า จะมีโรคอะไรบาง บอกอาการให้  บอกสาเหตุให้ บอกการรักษา และ ผลกระทบของยาบางชนิดให้เราเสร็จ น่าติดไว้มาก เหมือนมีหมอชัวคราวให้เรา แต่จะเป็นการบอกแบบคราวๆ ให้เรา เพื่อเป็นแนวทางในการหาหมอให้ตรงกับโรค
http://haamor.com/anatomy/Post a Comment

[video]youtubeorvimeovideolink[/video]
[img]yourimagelink[/img]

 
Top