GuidePedia
l

0

http://www.yaandyou.net/ 

แนะนำเลยควรมีติดไว้ในเครื่อง เมือเวลาเอาไปซื้อยา หรือ หมอจ่ายยามาให้ เราก็มักไม่รุ้ลอกว่าเป็นยาประเภทไหน กินแล้วมีผลกับเรา ภายหลังอย่างไหร หรือ จะมีอาการหรือเรียกว่า แอฟเฟค ออกมาอย่างไหง เว็บไซต์นี้จะค้น ชื่อยาและ ประโยนช์การกิน และ โทษหรือ แอ็ฟเฟค ที่จะเกิดออกมา

Post a Comment

[video]youtubeorvimeovideolink[/video]
[img]yourimagelink[/img]

 
Top