GuidePedia
l

0

ไตมีหน้าที่ในการขับ Creatinine ออกจากร่างกายการที่ค่า Creatinine ขึ้นโดยที่ไม่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อก็หมายถึงเริ่มมีปัญหาการทำงานของไต หากไตเสื่อม นำไปสู่อาการโรคแทรกซ้อนของโรคไตวายได้แก่ โรคโลหิตจาง กระดูกผุ ปริมาณของเสียสะสมในร่างกาย        ดังนั้นการตรวจ creatinine เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีในการคัดกรอง วินิจฉัย ประเมินการรักษา และติดตามการรักษาภาวะโรคไตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการเกิดไตเสื่อมต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สามารถนำไปสู่โรคไตเรื้อรังได้หากรักษาไม่เหมาะสม หรือผู้ที่ได้รับยาบางชนิด จึงจำเป็นต้องตรวจหาสาเหตุของโรคและการประเมินการทำงานของไต

สาเหตุค่า Creatinine สูงกว่าปกติ
  • มีการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ เช่นมีนิ่ว
  • โรคไต เช่นยาที่ทำลายเนื้อไต โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การติดเชื้อ ภาวะความดันโลหิตต่ำ หรือช็อค
  • ร่างกายขาดน้ำ Dehydration
  • กล้ามเนื้อมีการสลายมากกว่าปกติ เช่น rhabdomyolysis
  • ครรภ์เป็นพิษ
สาเหตุค่า Creatinine น้อยกว่าปกติ
  • มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาท เช่น myasthenia gravis
  • โรคกล้ามเนื้อฝ่อระยะสุดท้าย muscular dystrophy
  • ร่างกายอ่อนแอไม่ได้เคลื่อนไหว

เว็บไซต์ ให้ความรู้เรื่องนี้
yaandyou
siamhealth

Post a Comment

[video]youtubeorvimeovideolink[/video]
[img]yourimagelink[/img]

 
Top